Skip to main content

Vốn ngoại ráo riết tìm đường vào dự án cơ khí chế tạo

von-ngoai-rao-riet-tim-duong-vao-du-an-co-khi-che-tao-1

Lĩnh vực cơ khí chế tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu hút đầu tư, nhưng phần lớn là đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong khi các doanh nghiệp trong nước chịu cảnh lép vế, đi làm gia công.

(more…)