Skip to main content

Xây dựng khuôn mẫu hiệu quả với công nghệ CNC hiện đại

xay-dung-khuon-mau-hieu-qua-voi-cong-nghe-cnc-hien-dai

Kiểm soát máy móc có thể mang lại chất lượng cao hơn và thời gian gia công ngắn hơn trong sản xuất khuôn thổi căng. Đóng góp bởi DMG Mori

(more…)