Skip to main content

Công nghệ RAF đối với phụ tùng Titanium

cong-nghe-ren-phu-gia-nhanh-voi-phu-tung-titanium-1
 Rèn phụ gia nhanh là một công nghệ sử dụng phương pháp lắng đọng kim loại tương tự như sự lắng đọng năng lượng trực tiếp, và có thể được áp dụng để sản xuất các bộ phận titan lớn. Đóng góp bởi Prodways

(more…)