Skip to main content

Hỗ trợ, liên kết và tuyển dụng

thong-tin-tuyen-dung

Công ty CNC 3S – Hỗ trợ, liên kết và tuyển dụng

Công Ty TNHH Kỹ Thuật CNC 3S được thành lập từ năm 2012 tại Hồ Chí Minh sử dụng chuyên biệt và khai thác thương hiệu máy Mazak như: máy phay Mazak, máy tiện Mazak, máy phức hợp Mazak, mong được hợp tác liên kết cùng phát triển với các đối tác trong trong nghành nghề.

(more…)