Skip to main content

Kiểm soát chất lượng tích hợp của lưỡi dao trong tuabin sản xuất tự động

kiem-soat-chat-luong-cua-luoi-dao-trong-tuabin-1

Hệ thống đo quang học tốc độ cao cho phép đo nhanh trong một ô tự động tạo ra lưỡi xoa tuabin. Đóng góp bởi Wenzel

(more…)