Skip to main content

Phương pháp đục kim loại

ky-thuat-duc-kim-loai-7

Ðục là phương pháp gia công  nhằm bóc đi một lớp kim loại dư thừa trên bề mặt phôi bằng một loại dụng cụ cắt gọt là đục.Đục là một phương pháp gia công chủ yếu của nghềnguội, nhung thuờng duợc sử dụng khi luợng dư lớn hơn 0,5 ÷ 1mm. gia công  bằng phuong pháp đục duợc áp dụng trong những truởng hợp các mặt gia công nhỏ các mặt có  dạng phẳng, các mặt có  hình dạng phức tạp khi gia công  đuợc trên các máy, hoặc các rãnh có  hình thù bất kỳ.

(more…)