Skip to main content

Các ký hiệu và ý nghĩa các loại dung sai hình học trong tiêu chuẩn JIS (幾何公差の種類と 記号)

dung-sai-hinh-hoc-trong-tieu-chuan-jis-2

Chúng ta dã quá quen thuộc về dung sai kích thuớc, hay dộ chính xác về kích thuớc, tuy nhiên dể  quyết dịnh hình dáng của vật thể thì dộ chính xác về kích thuớc và dộ chính xác về hình học (dung sai hình học) là rất cần thiết. Vậy thì dung sai hình học chính là dộ lớn biến dạng hay là sự chênh lệch xét từ hình dáng tư thế, vị trí có tính chất hình học.

(more…)