Skip to main content

Gia công Titan nhanh chóng và an toàn trong ngành hàng không vũ trụ

gia-cong-titan-2

Dirk Masur, quản lý thành phần hàng không và chuyên gia gia công titan, Walter AG, nói với APMEN cách Walter đang cải tiến các phương pháp trong đó yếu tố khó khăn này được chế tạo với sự trợ giúp của các công cụ đặc biệt.

(more…)