Skip to main content

Giám sát gia công tăng năng suất trong sản xuất

giam-sat-may-tang-nang-suat-trong-san

Giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình sản xuất kim loại là theo dõi và chia sẻ với các bên liên quan chính xác những gì đang xảy ra trong quá trình gia công. Bởi Adir Zonta , giám sát sản phẩm quá trình quản lý và gia công phân tích, Sandvik Coromant

(more…)