máy phay Mazak Skip to main content

Máy phay CNC Mazak VTC-16A – KPC1205

may-phay-cnc-mazak-vtc-16a-kpc1205-1.1

Mazak VTC-16A

Mã số TK/ID: 02002017120105/KPC1205
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: VTC-16A
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: VTC-16A
Hệ điều hành: 
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 
Kích thước bàn: 900×410 mm
Hành trình X/Y/Z: 560/410/510 mm
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

Máy phay CNC Mazak V414 – TPC1204

may-phay-cnc-mazak-v414-tpc1204-1.1

Mazak V414

Mã số TK/ID: 81002017120204/TPC1204
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: V414
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: V414
Hệ điều hành: MAZATROL M-PLUS
Ngày tháng năm sản xuất: 1998
Tốc độ trục chính tối đa: 7000 rpm
Kích thước máy: 
Kích thước bàn: 410×1100 mm
Hành trình X/Y/Z: 813/410/460 mm
Loại đầu dao: BT40
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

may-phay-cnc-mazak-v414-tpc1204-2

may-phay-cnc-mazak-v414-tpc1204-3

Máy phay CNC Mazak FANUC 15M – PPC1202

may-phay-cnc-mazak-fanuc-15m-ppc1202-1.1

Mazak FANUC 15M

Mã số TK/ID: 61002017120402/PPC1202
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: FANUC 15M
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: FANUC 15M
Hệ điều hành: FANUC
Ngày tháng năm sản xuất: 1997
Tốc độ trục chính tối đa: 
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Y/Z: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

may-phay-cnc-mazak-fanuc-15m-ppc1202-1

may-phay-cnc-mazak-fanuc-15m-ppc1202-2

may-phay-cnc-mazak-fanuc-15m-ppc1202-3

Máy phay CNC Mazak SV20 – CKC1202

may-phay-cnc-mazak-sv20-ckc1202-1

Mazak SV20

Mã số TK/ID: 31002017120102/CKC1202
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: SV20
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: SV20
Hệ điều hành: Fanuc 11MF
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 3600 rpm
Kích thước bàn: 750×1800 mm
Hành trình X/Y/Z: 1500/800/750 mm
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

Máy phay CNC Mazak MTV655/60 – TLT1201

may-phay-cnc-mazak-mtv655-60-tlt1201-1.1

Mazak MTV655/60

Mã số TK/ID: 11002017120501/TLT1201
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: MTV655/60
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: MTV655/60
Hệ điều hành: Mazatrol Cam M32
Ngày tháng năm sản xuất: 1994
Tốc độ trục chính tối đa: 6000 rpm
Tổng kích thước máy: 
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 650/1500 mm
Loại đầu dao: BT50
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

may-phay-cnc-mazak-mtv655-60-tlt1201-2

may-phay-cnc-mazak-mtv655-60-tlt1201-3

may-phay-cnc-mazak-mtv655-60-tlt1201-4

Máy phay CNC Mazak VTC-41 – TLT1201

may-phay-cnc-mazak-vtc-41-TLT-1.1

Mazak VTC-41

Mã số TK/ID: 80002017120201/TLT1201
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: VTC-41
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: VTC-41
Hệ điều hành: Yasnac MX3
Ngày tháng năm sản xuất:1991
Tốc độ trục chính tối đa: 7000 rpm
Tổng kích thước máy:
Kích thước bàn: 889×406 mm
Hành trình X/Y/Z: 560/406/508 mm
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

may-phay-cnc-mazak-vtc-41-TLT-2

may-phay-cnc-mazak-vtc-41-TLT-3

Máy phay CNC Mazak AJV-25/404N – TAT1130

May-phay-MAZAK-AJV-25-404N-TAT-1

Mazak AJV-25/404N

Mã số TK/ID: 20002017110230/TAT1130
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: AJV-25/404N
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: AJV-25/404N
Hệ điều hành: MAZATROL M32
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 10000 rpm
Tổng kích thước máy:
Kích thước bàn: 1240×550 mm
Hành trình X/Y/Z: 1000x508x460 mm
Loại đầu dao: BT40
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

May-phay-MAZAK-AJV-25-404N-TAT-8

May-phay-MAZAK-AJV-25-404N-TAT-7

May-phay-MAZAK-AJV-25-404N-TAT-5

Máy phay CNC Mazak VTC160A – TAT1130

May-MAZAK -VTC160A-TAT-1

Mazak VTC160A

Mã số TK/ID: 10002017110130/TAT1130
Tình trạng: Đang bán
Liên hệ nhà cung cấp: Công ty TAT, SĐTLH:08283740 8600 – 08283740 8101
Model máy: VTC160A
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: VTC160A
Hệ điều hành: MAZATROL M640
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 10000 rpm
Tổng kích thước máy: 2.8×2.4×2.6 m
Kích thước bàn: 900×410 mm
Hành trình X/Y/Z: 560x410x510 mm
Loại đầu dao: BT40
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

May-MAZAK -VTC160A-TAT-2

May-MAZAK -VTC160A-TAT-3

May-MAZAK -VTC160A-TAT-4

Hướng dẫn truyền chương trình con từ máy phay Mazak,máy tiện Mazak sang máy tính

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-6

Quản lý dữ liệu trên máy tiện Mazak ,máy phay Mazak

1.Tạo MC (tạo đời máy).

1.1 Chỉnh sửa đời máy phay Mazak, máy tiện Mazak

(more…)