Skip to main content

Bảng tra thành phần vật liệu theo tiêu chuẩn JIS (Nhật)

Trong công nghệ chế tạo máy để lựa chọn được các vật liệu phù hợp với công dụng yêu cầu thì chúng ta phải hiểu về kí hiệu  và quy luật chung hình thành nên cách quy ước đặt tên vật liệu và các thông số đặc trưng của nó.

Tiêu chuẩn JIS ngày càng phổ biến với ngành cơ khí nói chung và ngành công nghệ chế tạo máy nói riêng. Sau đây mình xin giới thiệu về cách kí hiệu và quy ước vật liệu theo tiêu chuẩn JIS, tiêu chuẩn của Nhật Bản (Japanese Industrial Standards) dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình trong quá trình công tác và làm việc.

bang-tra-thanh-phan-vat-lieu-JIS-G4051

Bảng thành phần vật liệu theo tiêu chuẩn JIS Nhật G4051

bang-tra-thanh-phan-vat-lieu-JIS-G4105

Bảng thành phần vật liệu theo tiêu chuẩn JIS Nhật G4105

bang-tra-thanh-phan-vat-lieu-JIS-G4805

Bảng thành phần vật liệu theo ttiêu chuẩn JIS Nhật G4805