Skip to main content

Độ tin cậy của máy gia công CNC (CNC加工機)

Các máy gia công CNC (CNC加工機) có giá thành rất cao, cho nên chúng chỉ mang lại hiệu quả kinh tế khi chúng được sử dụng liên tục ổn định ( cả 2 ca và có khi cả 3 ca ) và không có hỏng hóc nào trong khi làm việc. Ngoài ra, quá trình làm việc của các máy gia công CNC phải đảm bảo được độ chính xác gia công(加工の交差) và nếu có bị hỏng hóc thì máy phải có khả năng sửa chữa hoặc thay thế một cách dễ dàng, thuận tiện.

Vậy, độ tin cậy của máy gia công CNC (CNC加工機) là tính chất thực hiện chức năng gia công cơ khí ổn định và giữ được những chỉ tiêu công nghệ cũng như sửa chữa theo 1 thời gian quy định.

do-tin-cay-cua-may-gia-cong-cnc

Độ tin cậy của máy CNC được đặc trưng bởi 3 tính chất sau đây:

1.  Tính ổn định: tính chất này được đặc trưng bằng khả năng làm việc ổn định liên tục của máy trong một thời gian nhất định.

2.   Tuổi thọ của máy: tính chất này là thời gian làm việc ổn định của máy.

do-tin-cay-cua-may-gia-cong-cnc-2

Như vậy hai tính chất trên đều đặc trưng cho khả năng làm việc của máy. Tuy nhiên tính chất thứ nhất (tính ổn định) tồn tại trong 1 khoảng thời gian nhất định, còn tính chất thứ hai (tuổi thọ) tồn tại trong suốt quá trình máy được sử dụng, kể cả thời gian máy dừng để sửa chữa.

do-tin-cay-cua-may-gia-cong-cnc-3

Đối với tính ổn định của máy còn có khái niệm về xác xuất P của tính chất này.

Ví dụ xác xuất của tính làm việc không bị hỏng P=0,97 trong thời gian 1000 giờ có nghĩa là 97% thời gian 1000 giờ máy sẽ làm việc ổn định.

3.  Khả năng sửa chữa: tính chất này có nghĩa là người ta có khả năng sửa chữa, thay thế để khắc phục những khuyết tật và hỏng hóc đó.

Đối với máy gia công CNC thì 2 tính chất ( tính ổn định và khả năng sửa chữa ) là quan trọng nhất bởi vì máy CNC có cấu trúc rất phức tạp và có rất nhiều cơ cấu có tác động qua lại lẫn nhau.

 Hà Văn Vương.