...Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp mới đây về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời... Skip to main content

Giữ giá bán điện mặt trời áp mái 9,35 cents (2.150đ) đến hết năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo kế luận cuộc họp số 205/TB-VPCP ngày 07 tháng 06 năm 2019 về Dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam, giữ giá bán điện năng lượng mặt trời …

Dự thảo do bộ công thương đề xuất trình thủ tướng ngày 13/6/2019:

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp mới đây về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời, áp dụng từ 1/7 để thay thế Quyết định 11/2017: giữ giá bán điện năng lượng mặt trời áp mái đến năm 2021.

Giữ giá bán điện mặt trời áp mái
Cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời -1
Cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời -2