Skip to main content

NĂM 2020 CÓ THỂ THIẾU ĐIỆN

Theo đánh giá của Bộ Công Thương: Mức thiếu điện cao nhất sẽ rơi vào năm 2023. Sử dụng điện năng lượng mặt trời là chính sách đang được khuyến khích.

Tình hình các dự án trong quy hoạch điện VII của Bộ Công Thương.

 Với các dự án nguồn điện đưa vào vận hành năm 2019 – 2020, hệ thống điện có thể đáp ứng được nhu cầu điện toàn quốc. Song cần huy động thêm nguồn nhiệt điện với sản lượng 1,7 tỷ KWh (năm 2019) và 5,2 tỷ kWh (năm 2020). “Việt Nam có thể đối mặt nguy cơ thiếu điện vào năm 2020”, cơ quan này đánh giá. Để giảm thiếu hụt điện sử điện hệ thống điện mặt trời là một giải pháp toàn diện.

 Theo cơ quan này cho hay, tổng công suất nguồn điện đã gần như không còn dự phòng. Trong khi đó nhiều dự án theo Quy hoạch VII đều chậm tiến độ dẫn đến nguy cơ thiếu điện. Như quy hoạch có 116 dự án nguồn điện, chưa bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo. Nhiệt điện chiếm nhiều nhất trong số này với 57 dự án, thuỷ điện 43 dự án, năng lượng tái tạo 11… Công suất vận hành theo thiết kế là hơn 21.650 MW, trong đó gần 64% từ nhiệt điện, 13.845 MW.

Thực tếtình hình sản xuất điện.

Hiện tại, tổng công suất các nguồn điện có khả năng đưa vào vận hành cả giai đoạn 2016 – 2030 thấp hơn so với Quy hoạch VII điều chỉnh là hơn 15.200 MW. Trong đó thiếu điện chủ yếu trong các năm từ 2018 – 2022. Giai đoạn 2021 – 2030 sẽ có khoảng 64.200 MW nguồn điện vào vận hành. (thấp hơn 10.000 MW so với Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Trong hệ thống điện từ có dự phòng về nguồn điện 20 – 30% trong 2015 – 2016 thì đến 2018 – 2019 hầu như không còn dự phòng. Sang giai đoạn 2021 – 2025 xảy ra tình trạng thiếu hụt điện do thiếu nguồn cung cấp.Tham khảo công ty bán máy phát điện

Với các năm 2021 – 2025 sẽ huy động tối đa các nguồn điện chạy dầu. Nhưng hệ thống điện nhiều khả năng không đáp ứng nhu cầu phụ tải. Thiếu điện đặc biệt nghiêm trọng tại miền Nam với mức thiếu hụt tăng từ 3,7 tỷ kWh (năm 2021), sau đó tăng lên gần 10 tỷ kWH vào 2022. Mức thiếu hụt điện năng cao nhất rơi vào năm 2023 với 12 tỷ kWh. Thiếu hụt điện sau đó giảm dần xuống 7 tỷ năm 2024 và 3,5 tỷ kWh năm 2025.

Nhà máy nhiệt điện
Nhiệt Điện Duyên Hải

Cụ thể, các dự án khí Lô B, Cá Voi Xanh đều bị chậm từ 9 tháng đến 1 năm. Dự án Nhiệt điện Kiên Giang 1&2 không hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025. Dự án Ô Môn III lùi tiến độ đến năm 2025. Trường hợp dự án điện Long Phú 1 không đáp ứng tiến độ hoàn thành năm 2023, tình trạng thiếu điện tại miền Nam 2 năm sau đó được Bộ này đánh giá “sẽ trầm trọng hơn”.