Skip to main content

Hướng dẫn truyền chương trình con từ máy phay Mazak,máy tiện Mazak sang máy tính

Quản lý dữ liệu trên máy tiện Mazak ,máy phay Mazak

1.Tạo MC (tạo đời máy).

1.1 Chỉnh sửa đời máy phay Mazak, máy tiện Mazak

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-1

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-2

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-3

Chỉnh sửa đời máy phay Mazak, máy tiện Mazak cho phù hợp >> OK

1.2 Tạo đời máy mới

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-4

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-5

Cài đặt đời máy tiện Mazak, máy phay Mazak cho phù hợp             /           Tên này nên đặt trùng với đời máy cho dể quản lý

>> OK

1.3 Tạo project mới

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-6

Vào Part data

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-7Chọn New cửa sổ hiện lên

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-8

Project: Nhập tên máy

Part Name: Tên khác hang

Prog No: sô chương trình

MC No: đời máy ( Nhập sô thứ tự của CMdata đã tạo trước đó)

Xong >> OK

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-9

VD:     máy FJV250, khách hang SUR0, đời máy 640 >> OK

1.4 Cách lấy chương trình từ CNC.

Sau khi đã tạo Project mới.

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-10

truyen-chuong-trinh-con-tu-may-phay-mazak-may-tien-mazak-sang-may-tinh-11

Ta được cửa sổ như trên >> Start

Vào chương trình chọn I/O

(máy phay Chọn nút trái ngoài cùng >> phím 8)

(Máy tiện tùy loại máy)

Nhập số chương trình muốn lấy từ trên máy phay Mazak, máy tiện Mazak>> bấm nút cuối hiện trên màn hình.

Sau khi chương trình lấy xong: Trên máy tính ta nhấn finish

Nhấn OK đến hết các thông báo hiện lên để lưu.

CNC3S – Trương Văn Sinh