Skip to main content

Cắt ống hiệu quả bằng Laser

cat-ong-hieu-qua-bang-laser-1

Máy cắt ống bằng laser có thể làm giảm chi phí toàn bộ chi phí, hoặc thậm chí mở ra những khả năng thiết kế mới. Bằng Dipl-Wirtsch-Ing Christopher Börner, kinh doanh cắt ống laser, và Andreas Finsterle, quản lý sản phẩm, Trulaser Tube, Trumpf

(more…)