Skip to main content

Chuẩn bị cắt và hàn:Đa dạng khi cắt bằng Plasma

chuan-bi-cat-va-han-da-dang-khi-cat-bang-plasma-2

Cắt Plasma là quy trình cắt bằng nhiệt trong đó chùm khí ion hóa cấp nhiệt cho kim loại dẫn nhiệt đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại thông qua đường cắt. Hồ quang điện được tạo ra giữa điện cực (điện tích âm) trong mỏ đốt và chi tiết (điện tích dương) đang được cắt bằng cách ion hóa dòng khí áp suất cao trong khoảng nhiệt độ 14,000 đến 24,0000F.

(more…)