Skip to main content

Lựa chọn công nghệ EDM cho các ứng dụng khoan lỗ

cong-nghe-edm-1

Theo một báo cáo của Makino, những tiến bộ trong công nghệ EDM có thể mang lại nhiều ưu điểm hơn phương pháp sản xuất truyền thống. Ví dụ, quá trình khoan EDM có thể làm giảm thời gian dẫn bằng cách loại bỏ sự cần thiết cho các hoạt động sau máy móc thứ cấp bằng cách tạo ra các tính năng lỗ burr-free với độ chính xác cao hơn. Ngoài ra, quá trình EDM không bị ảnh hưởng bởi độ cứng của vật liệu phôi, làm cho nó một giải pháp hiệu quả cho nhiều ứng dụng rộng hơn.

(more…)