Skip to main content

Máy in 3d reprap

Máy in 3d reprap  (reprap viết tắt của cụm từ Replicating Rapid-prototyper – tạo mẫu nhanh) là máy in 3D sử dụng nguồn mở, có khả năng tự sao chép (dùng 1 máy in 3D reprap có thể tạo bằng cách in ra các bộ phận của máy in 3D reprap khác) và thiết kế tuỳ chọn theo nhu cầu của người sử dụng.
(more…)