Skip to main content

Uốn ống & cắt Trong Bước Một

uon-ong-va-cat-1

Các hệ thống tự động được phát triển đặc biệt cho sản xuất ống xả cho phép tạo ra một bộ phận sản xuất hoàn toàn sau mỗi chu kỳ làm việc. Đóng góp bởi transfluid

(more…)