Skip to main content

Máy tiện CNC Mazak Quick Turn 28N – CTC1211

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-28n-ctc1211-1.1

Mazak Quick Turn 28N

Mã số TK/ID: 82002017120211/CTC1211
Tình trạng: Đang bán
Liên hệ nhà cung cấp: Mr.chiến, SĐTLH:0913574507
Model máy: Quick Turn 28N
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: Quick Turn 28N
Hệ điều hành: MAZATROL T32-2
Ngày tháng năm sản xuất: 1991
Tốc độ trục chính tối đa: 3000 rpm
Tổng kích thước máy: 1.8 x 3.4 m
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 200/1020 mm
Loại đầu dao:
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 250 mm
Chiều dài chống tâm:

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-28n-ctc1211-2

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-28n-ctc1211-3

Máy tiện CNC Mazak Quick Turn 28 – CTC1211

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-28-ctc1211-1.1

Mazak Quick Turn 28

Mã số TK/ID: 72002017120111/CTC1211
Tình trạng: Đang bán
Liên hệ nhà cung cấp: Mr.chiến, SĐTLH:0913574507
Model máy: Quick Turn 28
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: Quick Turn 28
Hệ điều hành: MAZATROL CAM-T2
Ngày tháng năm sản xuất: 1993
Tốc độ trục chính tối đa: 3500 rpm
Tổng kích thước máy: 4,4 x 2,0 x 2,2 m
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 245/1016 mm
Loại đầu dao:
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 254 mm
Chiều dài chống tâm:

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-28-ctc1211-2

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-28-ctc1211-4

Máy tiện CNC Mazak Quick Turn 15N – CTC1208

may-tien-mazak-quick-turn-15n-ctc1208-1.1

Mazak Quick Turn 15N

Mã số TK/ID: 62002017120308/CTC1208
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: Quick Turn 15N
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: Quick Turn 15N
Hệ điều hành: MAZATROL T32-2
Ngày tháng năm sản xuất: 1992
Tốc độ trục chính tối đa: 4500 rpm
Tổng kích thước máy: 2,5 x 1,5 x 2 m
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 360/500 mm
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 200 mm
Chiều dài chống tâm:

may-tien-mazak-quick-turn-15n-ctc1208-2

may-tien-mazak-quick-turn-15n-ctc1208-3

may-tien-mazak-quick-turn-15n-ctc1208-5

Máy tiện CNC Mazak QT-8SP – CTC1208

may-tien-cnc-mazak-qt-8sp-ctc1208-1.1

Mazak QT-8SP

Mã số TK/ID: 52002017120208/CTC1208
Tình trạng: Đang bán
Liên hệ nhà cung cấp: Mr.chiến, SĐTLH:0913574507
Model máy: QT-8SP
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: Mazak QT-8SP
Hệ điều hành: MAZATROL T32-2
Ngày tháng năm sản xuất: 1992
Tốc độ trục chính tối đa: 4500 rpm
Tổng kích thước máy: 2,4 x 1,3 x 1,7 m
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Y/Z: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

may-tien-cnc-mazak-qt-8sp-ctc1208-2

may-tien-cnc-mazak-qt-8sp-ctc1208-3

may-tien-cnc-mazak-qt-8sp-ctc1208-4

Máy tiện CNC Mazak Quick Turn 15N – VTT1207

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-15n-vtt1207-1.1

Mazak Quick Turn 15N

Mã số TK/ID: 22002017120107/VTT1207
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: Quick Turn 15N
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: Quick Turn 15N
Hệ điều hành: MAZATROL T32-2
Ngày tháng năm sản xuất: 1989
Tốc độ trục chính tối đa: 4500 rpm
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 360/500 mm
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 200 mm
Chiều dài chống tâm:

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-15n-vtt1207-2

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-15n-vtt1207-6

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-15n-vtt1207-4

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-15n-vtt1207-5

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-15n-vtt1207-3

Máy tiện CNC Mazak QUICK TURN 12C – TPC1204

may-tien-cnc-mazak-quick-turn-12c-tpc1204-1.1

Mazak QUICK TURN 12C

Mã số TK/ID: 91002017120304/TPC1204
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: QUICK TURN 12C
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: QUICK TURN 12C
Hệ điều hành: MAZATROL M-PLUS
Ngày tháng năm sản xuất: 1997
Tốc độ trục chính tối đa: 4000 rpm
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 260/290 mm
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 200 mm
Chiều dài chống tâm:

Máy tiện CNC Mazak SLANT TURN 20 ATC MC – TPC1204

may-tien-cnc-mazak-slant-turn-20-atc-mc-tpc1204-1.1

Mazak SLANT TURN 20 ATC MC

Mã số TK/ID: 71002017120104/TPC1204
Tình trạng: Đã bán
Liên hệ nhà cung cấp: 
Model máy: SLANT TURN 20 ATC MC
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: SLANT TURN 20 ATC MC
Hệ điều hành: MAZATROL T32-3
Ngày tháng năm sản xuất: 1990
Tốc độ trục chính tối đa: 3500 rpm
Kích thước máy: 2.9 x 1.7 x 2.1 m
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 270/530 mm
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 250 mm
Chiều dài chống tâm:

may-tien-cnc-mazak-slant-turn-20-atc-mc-tpc1204-2

may-tien-cnc-mazak-slant-turn-20-atc-mc-tpc1204-3

may-tien-cnc-mazak-slant-turn-20-atc-mc-tpc1204-4

Máy tiện Mazak 860 – TVC1202

may-tien-mazak-860-tvc1202-1.1

Mazak 860

Mã số TK/ID: 51002017120302/TVC1202
Tình trạng: Đang bán
Liên hệ nhà cung cấp: Cty Tấn Việt, SĐTLH:02837550553
Model máy: 860
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: 860
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 4500 rpm
Tổng kích thước máy:  2250 x 1030 x 1550mm
Kích thước bàn: 
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:860 mm

Máy tiện CNC Mazak QUICK TURN 18NSP – BTM1202

may-tien-mazak-quick-turn-18nsp-btm1202-1.1

Mazak QUICK TURN 18NSP

Mã số TK/ID: 41002017120202/BTM1202
Tình trạng: Đang bán
Liên hệ nhà cung cấp: Công ty Bảo Trí, SĐTLH:0915936036
Model máy: QUICK TURN 18NSP
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: QUICK TURN 18NSP
Hệ điều hành: MAZATROL CAM T3
Ngày tháng năm sản xuất:
Tốc độ trục chính tối đa: 4200 rpm
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 230/600 mm
Loại đầu dao: 
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp: 200 mm
Chiều dài chống tâm: 600

may-tien-mazak-quick-turn-18nsp-btm1202-2

may-tien-mazak-quick-turn-18nsp-btm1202-3

Máy tiện CNC Mazak QT200C – TLT1201

may-tien-cnc-mazak-qt-200c-tlt1201-1.1

Mazak QT200C

Mã số TK/ID: 21002017120601/TLT1201
Tình trạng: Đang bán
Liên hệ nhà cung cấp: Công ty KT TÚ LỘC, SĐTLH:0938397879
Model máy: QT200C
Xuất Xứ: Mazak/Nhật Bản
Giá : Liên hệ

Thông tin chi tiết

Model máy: QT200C
Hệ điều hành: 
Ngày tháng năm sản xuất: 1999
Tốc độ trục chính tối đa: 4000 rpm
Kích thước bàn: 
Hành trình X/Z: 220/300 mm
Loại đầu dao:
Chống tâm(có/không):
Đường kính mâm cặp:
Chiều dài chống tâm:

may-tien-cnc-mazak-qt-200c-tlt1201-4

may-tien-cnc-mazak-qt-200c-tlt1201-2

may-tien-cnc-mazak-qt-200c-tlt1201-3

may-tien-cnc-mazak-qt-200c-tlt1201-5