Skip to main content

Cách kiểm tra kích thước sau gia công bằng Pin (Calip, dưỡng)(チェック)

Quản lý chất lượng đã trở thành một bộ phận quan trọng trong quy trình sản xuất ngày nay. Việc đảm bảo sản phẩm sản xuất đúng như ý tưởng của người thiết kế và đạt được các kích thước theo yêu cầu kỹ thuật là một thách thức của cả quy trình sản xuất.

Các kỹ thuật đo truyền thống đã được nhiều công ty áp dụng để kiểm tra hình dạng và kích thước của sản phẩm. Các kỹ thuật này thuận lợi khi đo các kích thước hình học cụ thể. Có rất nhiều cách kiểm tra sản phẩm trong đó có cách kiểm tra kích thước bằng Pin( calip, dưỡng), phù hợp với dạng sản xuất hàng loạt lớn đang được đa số công ty sử dụng.

Sau khi gia công ta kiểm tra kích thước sản phẩm có nằm trong dung sai cho phép bằng dụng cụ Check kích thước(限界ゲージ). Có 2 loại dụng cụ Check lỗ (穴用限界ゲージ) và dụng cụ Check Trục  (軸用限界ゲージ).

cach-kiem-tra-kich-thuoc-sau-gia-cong-bang-pin-1

Pin có hai đầu, một đầu to tương ứng với kích thước giới hạn trên, Đầu nhỏ tương ứng với kích thước giới hạn dưới. Ví dụ Pin 35H7 có giới hạn trên là 0.025mm giới hạn dưới  là 0.000mm. Khi kiểm tra, đầu nhỏ của Pin phải nhét vào được  trong lỗ gia công, đầu to không được  vào, khi đó kích thước của lỗ gia công nằm trong giới hạn cho phép của lỗ 40H8.

Tương ứng ta có dụng cụ kiểm tra kích thước bằng Pin như hình dưới.

cach-kiem-tra-kich-thuoc-sau-gia-cong-bang-pin-2

cach-kiem-tra-kich-thuoc-sau-gia-cong-bang-pin-3

Dưới đây là một số loại Pin ( Dưỡng) trên thị trường:

cach-kiem-tra-kich-thuoc-sau-gia-cong-bang-pin-4

Nguồn:cnc3S.com