Skip to main content

Phương pháp chung khi lập chương trình gia công cơ khí với phần mềm Pro/Engineer Creo 1.0

Theo nguyên tắc chung khi lập chương trình gia công cơ khí thì thông thuờng nguời ta  quan tâm dến các yếu tố hình học mà theo dó các lệnh diều khiển các chức năng dịch chuyển dụng cụ theo một quỹ dạo dã duợc thiết lập trên bản vẽ.

Vấn dề chiều dày lớp cắt tối ưu hoặc cách thức tiến hành ăn dao nhu thế nào thông thuờng dã có các chức năng hỗ trợ nằm trong các chuong trình con hay các chu trình gia công thô, bán tinh hoặc tinh.

gia-cong-co-khi-voi-phan-mem-Pro-Engineer Creo-1.0-1

Các chu trình này được quy định theo từng loại hệ thống điều khiển do nhà chế tạo cung cấp và nguời cán bộ lập trình cần phải thông thạo dể sử dụng khi cần.

Từ bản vẽ chế tạo chi tiết và bản vẽ sơ đồ nguyên công, ta chia contua (đuờng biên hay biên dạng) thành các doạn thẳng, các duờng cong, tính toán tọa dộ của các diểm cắt nhau giữa 2 doạn thẳng, duờng cong và doạn thẳng hoặc 2 cung cong; tính toán các điểm tiếp xúc giữa duờng thẳng và duờng cong hoặc giữa 2 duờng cong dựa trên cơ sở của hệ tọa dộ Décard nhu dã nói truớc dây. Chọn hành trình cắt và viết các lệnh dịch chuyển luỡi cắt của dụng cụ theo các diểm trên contua theo trình tự từ tọa dộ của điểm bắt dầu dến tọa dộ của diểm  dến cho dến vị trí cuối cùng của biên dạng.

gia-cong-co-khi-voi-phan-mem-Pro-Engineer Creo-1.0-2

Lựa chọn dao cắt cho trên mỗi doạn gia công một cách thích hợp với quá trình gia công thô hay tinh và tránh tình trạng xẫy ra sự tiếp xúc hay va chạm giữa mặt sau dao và chi tiết gia công, giữa máy và dồ gá… , bổ sung vào các diều kiện khác nhu dừng máy có thời gian, tạm dừng dể quan sát hay kiểm tra, tuới hoặc tắt dung dịch tron nguội, thay dao… Bổ sung thêm các lệnh về công nghệ liên quan dến chế dộ gia công như gia công thô, tinh…, các lệnh bù dao, lệnh sử dụng hệ thống tọa dộ, don vị do… Sau khi dã soạn thảo xong chuong trình, cần phải dua nó vào hệ thống diều khiển số của máy để thực hiện việc gia công.

Nguời lập trình phải biết sử dụng các chức năng và các thao tác cần thiết như dịch chuyển diểm gốc, bù dao… ở trên các cụm CNC. Sau khi dã chuyển chương trình gia công cơ khí vào trong máy, cần phải thực hiện chạy thử bằng kỹ thuật mô phỏng dể kiểm tra lại lần cuối và sửa chữa chuong trình nếu có sai sót. Chỉ khi nào dảm bảo chắc chắn rằng không còn lỗi thì mới có thể thực hiện việc gia công thực.