Quy cách ren PT, ren PF, ren R, ren RC, ren G, theo tiêu chuẩn ISO, JIS - Công ty kỹ thuật CNC3S

Pin It
Skip to main content

Quy cách ren PT, ren PF, ren R, ren RC, ren G, theo tiêu chuẩn ISO, JIS

Theo tiêu chuẩn ISO hay JIS, quy cách ren PT, ren PF, ren RC, ren G đươc quy định như sau:

quy-cach-ren-pt
テーパおねじ (ren côn đực): R (旧PT)
テーパめねじ (ren côn cái) : Rc (旧PT)
平行ねじ (ren thẳng): G (旧PF)

quy-cach-ren-pf

Pipe SizeTreads per InchPitchMale threadFemale thread
(inches)Số đỉnh ren trên inchesBước renRen đựcRen cái
Kích thước ren theo hệ inches外径(d)谷の径(d1)谷の径(D)内径(D1)
Đường kính ngoàiĐường kính mép trongĐường kính mép trongĐường kính trong
1/16280.90717.7236.5617.7236.561
1/83280.90719.7288.5669.7288.566
1/46191.336813.15711.44513.15711.445
3/810191.336816.66214.9516.66214.95
1/213141.814320.95518.63120.95518.631
5/816141.814322.91120.58722.91120.587
3/420141.814326.44124.11726.44124.117
7/8141.814330.20127.87730.20127.877
125112.309133.24930.29133.24930.291
1 1/8112.309137.89734.93937.89734.939
1- 1/430112.309141.9138.95241.9138.952
1- 1/240112.309147.80344.84547.80344.845
1- 3/4112.309153.74650.78853.74650.788
250112.309159.61456.65659.61456.656
2- 1/4112.309165.7162.75265.7162.752
2- 1/260112.309175.18472.22675.18472.226
2- 3/4112.309181.53478.57681.53478.576
375112.309187.88484.92687.88484.926
3- 1/290112.3091100.3397.372100.3397.372
4100112.3091113.03110.072113.03110.072


1 inch = 25.4mm